Овог : Нямцэрэн

Нэр : Дулмаа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.