Овог : Базаррагчаа

Нэр : Байгалмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.