Овог : Эрдэнэбилэг

Нэр : Солонго

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.