Овог : Цэвэгжав

Нэр : Нэргүйбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.