Овог : Сүхээ

Нэр : Мяндасмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.