Овог : Цэндсүрэн

Нэр : Баяртогтох

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.