Овог : Нарантунгалаг

Нэр : Баясгалан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.