Овог : Мандал

Нэр : Лхагважав

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.