Овог : Чүлтэндорж

Нэр : Отгонбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.