Овог : Баттулга

Нэр : Батбямба

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.