Овог : Батсүх

Нэр : Мягмаржав

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.