Овог : Равдан

Нэр : Гансүх

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.