Овог : Цагаандорж

Нэр : Баасандорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.