Овог : Жандав

Нэр : Бат-Орших

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.