Овог : Доржхүү

Нэр : Отгонтуяа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.