Овог : Дашдорж

Нэр : Сувдмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.