Овог : Даваажав

Нэр : Дүгэржав

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.