Овог : Баяржаргал

Нэр : Үйлсдэлгэр

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.