Овог : Балжинням

Нэр : Алтангэрэл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.