Овог : Энхбат

Нэр : Ганбагана

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.