Овог : Энхтайван

Нэр : Отгонзул

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.