Овог : Баатар

Нэр : Баярсайхан

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.