Овог : Бат-Эрдэнэ

Нэр : Чандмань

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.