Овог : Дашцэрэн

Нэр : Хашбаатар

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.