Овог : Баярсайхан

Нэр : Тамир

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.