Овог : Дашдэмбэрэл

Нэр : Бат-Эрдэнэ

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.