Овог : Лхагвасүрэн

Нэр : Насантогтох

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.