Овог : Мягмаржав

Нэр : Лхагва-Эрдэнэ

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.