Овог : Эрдэнэбилэг

Нэр : Батчулуун

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.