Овог : Ганбат

Нэр : Энхтөр

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.