Овог : Мандаа

Нэр : Баярмагнай

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.