Овог : Саяболд

Нэр : Саяраа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.