Овог : Пүрэв

Нэр : Бүрэнжаргал

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.