Овог : Бат-Эрдэнэ

Нэр : Намуун

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.