Овог : Пүрэвбанзрагч

Нэр : Сайнбилэг

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.