Овог : Батсамбуу

Нэр : Нямсүрэн

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.