Овог : Мягмар

Нэр : Янжмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.