Овог : Мөнхбаяр

Нэр : Бизаагундаа

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.