Овог : Энхбадрах

Нэр : Гүрбадам

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.