Овог : Сэргэлэн

Нэр : Энхцолмон

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.