Овог : Оюунболд

Нэр : Оюунтуул

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.