Овог : Ядамдорж

Нэр : Дамдинсүрэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.