Овог : Цэен

Нэр : Энхжавхлан

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.