Овог : Мөнхбаатар

Нэр : Цэнгэл

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.