Овог : Долоонжин

Нэр : Оргилмаа

Хүйс : эмэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.