Овог : Эрдэнэцэцэг

Нэр : Ренчиндорж

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.