Овог : Дашням

Нэр : Ганцоож

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.