Овог : Ганзориг

Нэр : Ганбагана

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.