Овог : Алтмаа

Нэр : Нямдарь

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.