Овог : Наммандах

Нэр : Энхтэмүүлэн

Хүйс : эрэгтэй

Мэдээлэл ороогүй байна.